Продукти

Ферма за пъдпъдъци ГАРИ-2 произвежда и предлага на пазара следните продукти:

  • Пъдпъдъчи яйца, опаковки по 6 бр., 12 бр. и 24 бр.;
  • Замразени пъдпъдъци, опаковки по 4 бр.;
  • Белени яйца от пъдпъдъци;
  • Живи пъдпъдъци от излюпването им до пронасяне;
  • Клетъчни батерии за отглеждане;
  • Пъдпъдъци за отстрел по ловни полета;
 

Appendix