Продукти

Ферма за пъдпъдъци ГАРИ-2 произвежда и предлага на пазара следните продукти:

  • Пъдпъдъчи яйца, опаковки по 12 бр., в кашон от 20 опаковки и от 40 опаковки;
  • Живи пъдпъдъци от излюпването им до пронасяне;
  • Клетъчни батерии за отглеждане;
  • Пъдпъдъци за отстрел по ловни полета;
 

Appendix