За нас

Гари 2 ООДФирма «Гари – 2» ООД е създадена през 1990 г. От 2000 г. създава ферма за отглеждане на пъдпъдъци за получаване на пъдпъдъчи яйца предназначени за консумация в прясно състояние.

За подготовка, сортиране и опаковане на пъдпъдъчите яйца има обособен Център за опаковане на пъдпъдъчи яйца.

Същият е регистриран от НВМС под номер BG 2319003 и отговаря на изискванията на Закона за храните и Наредба 5 от 25 май 2006 г.за хигиена на храните.

Фермата се намира на 70 км североизточно от гр. София в гр. Етрополе.

Ферма за пъдпъдъци и кланица

Ферма за пъдпъдъци и кланица

Ферма за пъдпъдъци и кланица

Гари 2 ООД - офис в гр. Етрополе

Ферма за пъдпъдъци и кланица

 

Appendix